Friday, January 27, 2012

imbas kembali - pengisytiharan Dokumen Kerajaan Islam 2002.sekadar utk imbasan kembali - ketika Allahyarham Dato' Fadzil Noor membentangkan Dokumen Pemerintahan Islam pada tahun 2002 yg menjadi asas kepada konsep Negara Islam yg kita perjuangkan selama ni, ada beberapa perkara yg digariskan sebagai perkara asas dalam memorandum itu bagi membentuk Negara dan Pemerintahan Islam -

● Masyarakat madani

● Hak saksama (al-musaawah)

● Kedaulatan undang-undang berasaskan syariah yang luas makna dan ruang lingkupnya

● Keadilan (al-‘adalah)

● Meritokrasi (as-solahiyah)

● Negara berkebajikan

● Pentadbiran dinamik dan inovatif

so, celah mana Negara Berkebajikan itu dikatakan lari drpd perjuangan Negara Islam?

No comments:

Post a Comment